logo School Reviews

Tục ngữ Sống chết

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Sống chết hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Người sang tại phận.

Sống cục đất, mất cục vàng.

Sống về mồ mả, chẳng ai sống về cả bát cơm.

Sống cậy nhà, già cậy mồ.

Sống ở nhà, già ra ở mồ.

Cao nấm, ấm mồ.

Ai chết trước thì được nấm mồ.

Chết trẻ khỏe ma, chết già ma mệt.

Chết đi sống lại chẳng dại thì ngây.

Sống bữa lần, chết thần thiêng.

....................

Sinh hữu hạn, tử vô kỳ.

Sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn.

Sống đục sao bằng thác trong.

Sống đục sao bằng thác trong.

Sinh dữ, tử lành.

Sống gửi, thác về.

Nghĩa tử là nghĩa tận.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục