logo School Reviews

Tục ngữ Sự lo liệu – Suy tính

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Sự lo liệu – Suy tính hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Chưa có vàng đã lo túi đựng.

Chưa giàu đã lo mất trộm.

Chưa làm vòng đã lo ăn thịt.

Ăn mày chả tày giữ bị.

Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy.

Ăn cơm với mắm thì ngắm về sau, ăn cơm với rau ngắm sau ngắm trước.

Làm khi lành để dành khi đau.

Chẻ tre nghe gióng.

Chạy buồm xem gió.

Dòm giỏ bỏ thóc.

..................

Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.

Làm người chẳng biết lo xa, trẻ thì đã vậy mai già thì sao.

Làm người mà chẳng biết suy, đến khi nghĩ lại còn gì là thân.

Làm người, phải đắn phải đo, phải cân nặng nhẹ phải dò nông sâu.

Việc to đừng lo tốn.

Chẳng lo trước ắt lụy sau.

Một lần không chín, chín lần chẳng nên.

Một người biết lo bằng kho người hay làm.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục