logo School Reviews

Tục ngữ Sự phụ thuộc

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Sự phụ thuộc hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Cạn ao, bèo xuống đất.

Vượn lìa cành, có ngày vượn rũ.

Cá mạnh về nước.

Cá sống vì nước.

Bò chết chẳng khỏi rơm.

Làm tùy phủ, ngủ tùy chồng.

Làm nghề chài phải theo đuôi cá.

Cách sông nên phải lụy đò.

............................

Tục ngữ Sự thái quá

Tuyển tập Tục ngữ Sự thái quá hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Tức nước vỡ bờ.

Già néo đứt dây.

Ăn lắm ỉa nhiều.

Trèo cao ngã đau.

Bỡn quá hóa thật.

Hiền quá hóa ngu.

Nể quá hóa sợ.

Quá giận mất khôn.

Càng khôn ngoan lắm, càng oan trái nhiều.

Ăn lắm hay no, cho lắm hay phiền.

........................

Cả thèm chóng chán.

Già kén kẹn hom.

Kén quá hóa lỏng.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục