logo School Reviews

Tục ngữ Sự suy diễn

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Sự suy diễn hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Hạt trước mưa đâu, hạt sau mưa đấy.

Nhất sự suy vạn sự.

Đẹp mắt ta, ra mắt người.

Bắt mạch người trong, bong ra người ngoài.

Vừa mắt ta, ra mắt người.

Suy bụng ta, ra bụng người.

..................

Tục ngữ Sự thật

Tuyển tập Tục ngữ Sự thật hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Cháy nhà mới ra mạch chuột.

Cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng lòi ra.

Vén mây mù mới thấy trời xanh.

Sự thật che sự bóng.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục