logo School Reviews

Tục ngữ Sự thay đổi

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Sự thay đổi hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Chẳng ai nắm tay đến tối, chẳng ai gối tay đến sáng.

Không ai nắm tay thâu ngày đến tối.

.......................

Tục ngữ Sự từng trải – Thử thách

Tuyển tập Tục ngữ Sự từng trải – Thử thách hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Bói ra ma, quét nhà ra rác.

Qua cơn gió cả mới biết cây cứng mềm.

Chọn đá thử vàng.

Vàng thật chẳng sợ chi lửa.

Lửa lò thét ngọn, vàng càng nên trong.

Thức khuya mới biết đêm dài.

Có đứt tay, mới hay thuốc.

Ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Choại vỏ dưa, vỏ dừa phải tránh.

Một cầu giập dái, rái mọi cầu.

.....................

Phải một cái, rái đến già.

Lần trước bị đau, lần sau phải chừa.

Cái trước đau, cái sau rái.

Có phải mới trải.

Thất bại là mẹ thành công.

Đâm đi đâm lại, gái dại cũng làm nên.

Trước có vụng rồi sau mới khéo.

Trước dại sau khôn.

Có dốt mới khôn.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

...............................

Hơn một ngày, hay một chước.

Sống lâu biết nhiều sự lạ.

Thua keo này bày keo khác.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục