logo School Reviews

Tục ngữ Sự thông cảm

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Sự thông cảm hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Nhiều no lòng, ít mát ruột.

Nhiều làm phúc, ít làm duyên.

Khó, giúp nhau mới thảo; giàu, trừ nợ không ơn.

.................

Tục ngữ Tập thể – Cá nhân

Tuyển tập Tục ngữ Tập thể – Cá nhân hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Ăn chẳng có, khó đến mình.

Con sâu bỏ rầu nồi canh.

Có mình thì giữ.

Xấu mặt xin tương cả phường cùng húp.

Hễ chung thì chạ.

Sẩy đàn tan nghé.

Trống hết hơi mõ chẳng còn cốc.

Dễ người dễ ta.

Có người có ta.

Cả bè hơn cây nứa.

..........

Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.

Trâu có đàn, bò có lũ.

Khôn độc sao bằng ngốc đàn.

Dại bầy hơn khôn độc.

Đông tay hơn hay làm.

Nhiều áo thì ấm, nhiều người thì vui.

Rậm người hơn rậm của.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục