logo School Reviews

Tục ngữ Thật thà

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Thật thà hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Thật thà là cha dại.

Thật thà ma vật không chết.

Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành.

Những người tính nết thật thà, đi đâu cũng được người ta tin dùng.

Giàu về hàng nén, chẳng giàu về xén bờ.

Thật thà là cha quỷ quái.

.............................

Tục ngữ Thiếu đủ – Sự hoàn thiện

Tuyển tập Tục ngữ Thiếu đủ – Sự hoàn thiện hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Ai ơi đã quyết thì hành, đã đan thì lận tròn vành mới thôi.

Đã vo thì vo cho trong, đã vót thì vót cho nhọn.

Đã tu thì tu cho trót.

Xem hội đi cho đến chùa.

Ăn phải mùi, chùi phải sạch.

Ăn cho no, đo cho thẳng.

Cưa mạch nào đứt mạch ấy.

Nhổ cỏ nhổ cả rễ.

Bới bèo ra bọ.

Thánh cũng có khi nhầm.

.....................

Ai uốn câu cho vừa miệng cá.

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho.

Trưởng giả còn thiếu chã nấu ăn.

Trăm hột cơm, có hột vãi hột rơi.

Hàng có lá mặt, lá trái.

Chợ có hàng rau hàng vàng.

Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi.

Mía có đốt sâu đốt lành.

Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục