logo School Reviews

Tục ngữ Thói quen

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Thói quen hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.

Thia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi.

Ngựa quen đường cũ.

Chó đen giữ mực.

Cá thia quen chậu, chồn đen quen hàng.

Đánh chết cái nết chẳng chừa.

Ở quen thói, nói quen sáo.

............................

Tục ngữ Tiền bạc – Của cải
Tuyển tập Tục ngữ Tiền bạc – Của cải hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Nhất tội nhì vợ.

Tiền nằm lãi chạy.

Tiền trong nhà tiền chửa, tiền ra cửa tiền đẻ.

Có tiền khôn như rái, không của thì dại như lư.

Phóng tài hoá thu nhân tâm.

Của đi thay người.

Có của dò được người.

Tiền đến đâu mau đến đấy.

Của bụt mất một đền mười.

Của vua có thần, của dân có ma.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục