logo School Reviews

Tục ngữ Thưởng phạt

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Thưởng phạt hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Mười quan tiền công, không bằng một đồng tiền thưởng.

Trăm tội cũng vào một gông.

Tội tạ, vạ lây.

...................

Tục ngữ Tiết kiệm – Hoang phí

Tuyển tập Tục ngữ Tiết kiệm – Hoang phí hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.


Để một thì giàu, chia nhau thì khó.

Ăn cháo để gạo cho vay.

Chín đụn chẳng coi, một lo ăn dè.

Bớt bát mát mặt.

Tiết kiệm sẵn có đồng tiền, phòng khi túng nhỡ không phiền lụy ai.

Làm người phải biết tiện tằn, đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi.

Phí của trời, mười đời chẳng có.

Có kiêng có lành, có dành có lúa.

Ít chắt chiu, hơn nhiều vung phí.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục