logo School Reviews

Tục ngữ Tiền bạc – Của cải

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Tiền bạc – Của cải hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Có của thì của trăm dò.

Trăm ơn không bằng hơn tiền.

Hết tiền tài, nhân nghĩa tận.

Nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai.

Vàng đỏ nhọ lòng son.

Của làm hư nết.

Của ít lòng nhiều.

Bà tiền, bà thóc, bà cóc cần ai.

Ông tiền, ông thóc, ông cóc cần ai.

Gà chê thóc chẳng bới, người mới chê tiền.

......................

Giàu người không bằng giàu của.

Người ghét của yêu.

Của làm hại người.

Lấy của che thân, không ai lấy thân che của.

Có của lấy của che thân, không của lấy thân che của.

Một con một cửa ai từ.

Của đau con xót.

Người sống của còn, người chết của hết.

Còn người thì còn của.

Ốm tiếc thân, lành tiếc của.

........................

Có tiền mua tiên cũng được.

Lắm tiền nhiều bạc là tiên trên trời.

Nhất chơi tiền, nhì giỡn tiền.

Của một đồng công một nén.

Của bàn chân bàn tay.

Người khôn của khó.

Của dễ được thì dễ mất.

Tiền của như nước thủy triều.

Tiền không chân, xa gần đi khắp.

Cơm là gạo, áo là tiền.

.....................

Tiền là cha vàng, mẹ bạc, bác đồng đen.

Của trời trả trời.

Của Bụt thiêu cho Bụt.

Của thiên trả địa.

Của trời trả đất.

Của chợ trả chợ.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục