logo School Reviews

Tục ngữ Tính cẩn thận

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Tính cẩn thận hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Chưa có vàng đã lo túi đựng.

Chưa giàu đã lo mất trộm.

Chưa làm vòng đã lo ăn thịt.

Làm khi lành để dành khi đau.

Chém tre phải dè đầu mắt.

Chẻ tre nghe gióng.

Chạy buồm xem gió.

Dòm giỏ bỏ thóc.

Đo bò làm chuồng.

Thấy có thóc mới cho vay gạo.

..........................

Tục ngữ Tính hà tiện
Tuyển tập Tục ngữ Tính hà tiện hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Cho áo, tiếc dải.

Hà tiện mới có, phũ như chó mới giàu.

Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện.

Buôn tàu không giàu bằng hà tiện.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục