logo School Reviews

Tục ngữ Tính chủ quan – Tự kiêu

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Tính chủ quan – Tự kiêu hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Văn mình, vợ người.

Chưa học đui đã học bói gia sự.

Chưa học bò đã lo học chạy.

......................

Tục ngữ Tính sòng phẳng – Công bằng

Tuyển tập Tục ngữ Tính sòng phẳng – Công bằng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Cá mè một lứa.

Chỗ cao cào chỗ thấp.

Ăn cho đều, kêu cho sòng.

Vay thì trả, chạm thì đền.

Có vay có trả, mới thỏa lòng nhau.

Tiền trao ra, gà bắt lấy.

Tiền trao cháo múc.

Tiền trả mạ nhổ.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục