logo School Reviews

Tục ngữ Tình thương

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Tình thương hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Bỏ thì thương, vương thì tội.

Một thời loạn bằng vạn thời bình.

Chim kêu ai nỡ bắn.

Không ai đóng vai vật đứa què.

Thịt da ai cũng là người.

Ăn nhạt mới biết thương đến mèo.

Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Tay đứt, ruột sót.

Thương người như thể thương thân.

...........................

Tục ngữ Trách nhiệm
Tuyển tập Tục ngữ Trách nhiệm hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Xấu mặt xin tương, cả phường cùng húp.

Trăm tội đổ đầu oản.

Chó gầy hổ mặt người nuôi.

Bò ăn mạ, có dạ bò chịu.

Ai đội mũ lệch, xấu mặt người ấy.

Của ai, tai nấy.

Bụng làm, dạ chịu.

Ai làm người ấy chịu.

Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu.

Lắm thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng.

..........................

Đun bếp thì đừng ẵm em.

Xay lúa thì đừng ẵm em.

Bút sa, gà chết.

Dắt voi phải tìm đường cho voi đi.

Cơm vua, nợ dân.

Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào.

Gà đẻ thì gà cục tác.

Đỉa bám chân ai, người ấy gỡ.

Cờ đến tay ai, người ấy phất.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục