logo School Reviews

Tục ngữ Tốt xấu – Đẹp xấu

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Tốt xấu – Đẹp xấu hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Hà tiện mới giàu, cơ cầu mới có.

Mèo lành ở mả bao giờ, của yêu ai có bày ra ngoài đường.

Chẳng ai nhận chĩnh mắm thối.

Ai ưa dưa khú bầu già.

Hay đâu chầu đấy.

Hay của nào, chào của ấy.

Có ngon chẳng còn đến giờ.

Của ngon ai để chợ trưa.

Của ngon đưa đến miệng ai từ.

Chết trong còn hơn sống đục.

...............

Đói cho sạch rách cho thơm.

Bần thanh hơn phú trọc.

Tốt danh hơn lành áo.

Người chết, nết còn.

Yêu vì nết, chẳng chết vì người.

Năm quan mua người, mười quan mua nết.

Cái nết đánh chết cái đẹp.

Dù đẹp tám vạn nghìn tư, mà chẳng có nết cũng hư một đời.

Đừng ham nón tốt dột mưa, đừng ham người đẹp mà thưa việc làm.

Đẹp chẳng độn đàng mà đi.

....................

Đẹp chẳng mài mà uống.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.

Đẹp nết hơn đẹp người.

Ngọc tốt không nệ bán rao.

Đẹp thì vàng son, ngon thì mật mỡ.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục