logo School Reviews

Tục ngữ Tranh chấp

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Tranh chấp hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Đánh nhau chia gạo, chào nhau ăn cơm.

Đồ tể đánh nhau nong thịt.

........................

Tục ngữ Tương xứng – Phù hợp

Tuyển tập Tục ngữ Tương xứng – Phù hợp hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Đò nào, sào ấy.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Chọn mặt gửi vàng.

Tiền vàng xỏ lõi lụa.

Tiền nào của ấy.

Trò nào, trống ấy.

Cá cả ở vực sâu.

Nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo.

Nồi nào vung nấy.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục