logo School Reviews

Tục ngữ Xây dựng – Phá hoại

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Xây dựng – Phá hoại hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Đời cha vo tròn, đời con bóp bẹp.

Cha làm thầy, con bán sách.

Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ.

Để một thì giàu, chia nhau thì khó.

Cho áo, tiếc dải.

Cái áo còn may được nữa là cái dải.

Con trâu mua được nữa là chạc mũi.

............................

Tục ngữ Ý chí – Tính kiên trì
Tuyển tập Tục ngữ Ý chí – Tính kiên trì hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Còn răng nào cào răng ấy.

Nặng nhặt chặt bị.

Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ.

Giữ được người ở, chứ không ai giữ được người đi.

Dẫu rằng chí thiển tài hèn, chịu khó nhẫn nại làm nên cơ đồ.

Mưu cao chẳng bằng chí dày.

Có chí làm quan, có gan làm giàu.

Có chí làm nên.

Còn nước còn tát.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục