logo School Reviews

Tục ngữ Yếu mạnh – Thế lực

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Yếu mạnh – Thế lực hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Lực bất như mưu.

Làm thầy thì dễ, thế chuộng thì khó.

Thân lừa ưa nặng.

Già đòn non nhẽ.

Chó chưa cắn đã chìa răng ra.

Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.

Chó chùa bắt nạt chó làng.

Cả vú lấp miệng em, cả hèm lấp miệng hũ.

Nước khe đè nước suối.

Cây cả ngả bóng rợp.

..........................

Cây yếu gió lay, cây cao bóng cả.

Trâu mạnh trâu được, cỏ mạnh cỏ được.

..............................

Tục ngữ Ân nghĩa – Bội bạc
Tuyển tập Tục ngữ Ân nghĩa – Bội bạc hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Có trăng, phụ đèn.

Ăn mít bỏ sơ, ăn cá bỏ lờ.

Chanh chua chớ phụ, ngọt bòng chớ ham.

Ông sư có ngãi, bà vãi có nghì.

Đường mòn ân nghĩa không mòn.

Bền người hơn bền của.

Tiền ngắn, mặt dài.

Tiền là gạch, ngãi là vàng.

Thèm lòng, chẳng ai thèm thịt.

Vị tình vị nghĩa, ai vị đĩa xôi đầy.

..........................

Uống nước nhớ kẻ đào giếng.

Uống nước nhớ nguồn.

Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi.

Nhờ phèn nước mới trong.

Sợ người ở phải, hãi người cho ăn.

Có ơn phải sợ, có nợ phải trả.

Vay nên nợ, đợ nên ơn.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục