logo School Reviews

Tuyên Quang - Danh sách trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Danh sách trường tại Tuyên Quang cung cấp thông tin về địa chỉ, liên hệ của các trường với nhiều loại hình Công lập, dân lập, nội trú do sở GD&ĐT Tuyên Quang quản lý. Danh sách các trường tại Tuyên Quang có thể thay đổi liên tục theo thời gian với sự tăng trưởng theo quy mô dân số và tình hình kinh tế.

DANH SÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1.    Thành phố Tuyên Quang -   THPT Nguyễn Văn Huyên -   xã An Tường, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang    
2.    Thành phố Tuyên Quang  -  THPT Sông Lô  -  xã Đội Cấn, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang    
3.    Thành phố Tuyên Quang   - THPT Ỷ La   - Ph.Tân Hà, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang    
4.    Thành phố Tuyên Quang -   THPT Tân Trào -   Ph. Tân Quang, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang    
5.    Thành phố Tuyên Quang    - THPT Chuyên tỉnh  -  Ph. Minh Xuân, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang    
6.    Thành phố Tuyên Quang  -  THPT DTNT tỉnh Tuyên Quang  -  Ph. Nông Tiến, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang    
7.    Huyện Lâm Bình -   THPT Lâm Bình -   Xã Lăng Can, H.Lâm Bình, Tuyên Quang    
8.    Huyện Lâm Bình -   THPT Thượng Lâm -   Xã Thượng Lâm, H. Lâm Bình, Tuyên Quang    
9.    Huyện Na Hang  -  THPT Na Hang  -  TT Na Hang, H. Na Hang, Tuyên Quang    
10.    Huyện Na Hang  -  THPT Yên Hoa -   Xã Yên Hoa, Na Hang, Tuyên Quang    
11.    Huyện Chiêm Hóa  -  THPT Hòa Phú  -  Xã Hòa Phú, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang    
12.    Huyện Chiêm Hóa  -  THPT Hà Lang   - Xã Hà Lang, H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang    
13.    Huyện Chiêm Hóa  -  THPT Minh Quang  -  Xã Minh Quang, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang    
14.    Huyện Chiêm Hóa -   THPT Kim Bình  -  Xã Kim Bình, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang    
15.    Huyện Chiêm Hóa  -  THPT Chiêm Hóa -   TT. Vĩnh Lộc, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang    
16.    Huyện Chiêm Hóa  -  THPT Đầm Hồng  -  Xã Ngọc Hội, H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang    
17.    Huyện Hàm Yên -   THPT Thái Hòa -   Xã Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang    
18.    Huyện Hàm Yên  -  THPT Phù Lưu  -  Xã Phù Lưu, Hàm Yên, Tuyên Quang    
19.    Huyện Hàm Yên -   THPT Hàm Yên -   TT. Tân Yên, H. Hàm Yên, Tuyên Quang    
20.    Huyện Yên Sơn  -  THPT Tháng 10 -   Xã Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang    
21.    Huyện Yên Sơn -   THPT Xuân Huy  -  Xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang    
22.    Huyện Yên Sơn -    THPT Trung Sơn -   Xã Trung Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang    
23.    Huyện Yên Sơn  -  THPT Xuân Vân  -  Xã Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang    
24.    Huyện Sơn Dương  - THPT Kháng Nhật -   Xã Kháng Nhật, Sơn Dương, Tuyên Quang    
25.    Huyện Sơn Dương  -  PT DTNT ATK Sơn Dương  -  Xã Minh Thanh, H. Sơn Dương, Tuyên Quang    
26.    Huyện Sơn Dương -   THPT Đông Thọ  -  Xã Đông Thọ, Sơn Dương, Tuyên Quang    
27.    Huyện Sơn Dương  -  THPT ATK Tân Trào  -  Xã Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang    
28.    Huyện Sơn Dương   - THPT Kim Xuyên  -  Xã Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang    
29.    Huyện Sơn Dương   - THPT Sơn Dương  -  TT. Sơn Dương, H. Sơn Dương, Tuyên Quang    
30.    Huyện Sơn Dương  -  THPT Sơn Nam -   Xã Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang

 

Website sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Tuyên Quang: http://tuyenquang.edu.vn/

Danh sách sẽ được cập nhật thêm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục